ŘK farnost Brno - Obřany

Ohlášky

Ilustrace
Zveřejněno: 30.10.2011
Autor: Administrátor
Přečtení: 1248

Drazí přátelé,  pokud jste se rozhodli podpořit finančně farnost nebo její aktivity v této složitější době, můžete tak učinit finančním darem na účet farnosti:

                           203053647 / 0300

 

 

Modlitba za kněžské svěcení o. jáhna Milana

Pane Ježíši, ty jsi na apoštolech založil svou

církev a poslal je do celého světa, aby hlásali evangelium.

Děkujeme Ti za to, že vedeš svou církev svým svatým Duchem a posiluješ ji svými svátostmi.

I dnes si povoláváš své služebníky, aby ti sloužili celým srdcem, hlásali Boží slovo a udělovali svátosti.

Povolal jsi ke své službě  také našeho bratra Milana a další služebníky, kteří se připravují na přijetí kněžského svěcení.

Dávej jim dary Ducha svatého, dej, ať zraje jejich povolání, dej jim potřebné dary, aby byli obětavými a věrnými služebníky, aby byli kněžími podle Tvého Srdce.

Maria, naše nebeská Matko, buď jím bezpečnou ochránkyní.                                          AMEN.

 

( S Božským dítkem Máti,  rač nám požehnání dáti. )

 

Modlitba za farnost

 

Svatý Václave, posiluj v nás lásku k Bohu,

abychom mu sloužili jako ty celým svým životem.

Posilni naši víru a stůj při nás v dobách zkoušek.

Otevři naše srdce potřebám druhých a lásce k bližním,

dej nám žít uprostřed světa spravedlivě, nauč nás

odpouštět a učinit z nás šiřitele pravého pokoje. 

Upevni v rodinách naší farnosti svornost a lásku

a uč nás předávat světlo víry dalším generacím.

Buď ochráncem a přímluvce naší farnosti i celé vlasti.

 

Panno Maria, Pomocnice křesťanů, Královno míru

a Královno rodin, oroduj za nás. 

 

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na

počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


 


Mapa webu | RSS kanál | Administrace | Redakční systém, webdesign Mouser.cz, 2011