top of page

Vítejte na stránkách farnosti.
Prosíme o toleranci.

Římskokatolická farnost

Brno - Obřany

ČÍSLO  BANKOVNÍHO  ÚČTU  FARNOSTI  203053647 / 0300
OHLÁŠKY - POZVÁNKY
2022 katolické východní mše20220314.jpg
2023 ohlášky pro týden po 5 neděli postní    20230325.jpg
nadchzející události
2022 rozpis služeb úklidu kostela s květinové výzdoby20220110_0001.jpg
img7488.jpg
Leather Bound Books
Priest
O NAŠÍ FARNOSTI

Probíhá pravidelná výuka náboženství, scházejí se modlitební společenství manželů, mládeže a dětí. V provozu je farní kavárna, scházejí se ministranti. Aktivní je pěvecká schola.  Probíhá příprava dětí na první svaté přijímání a příprava mládeže na svátost biřmování 

CM KŘESŤANSKÁ AKADEMIE

Cyrilometodějská křesťanská akademie má za cíl ​spolupůsobení na rozvoji naší společnosti i církve v křesťanském duchu.Navazování a rozvíjení kontaktů s organizacemi stejného zaměření.

PŘÍPRAVY
DUCHOVNÍ CESTA
  • Připravy katechumenů a biřmování
     

  • Přípravy první sv. přijimání
     

  • Křest-svatba-pohřeb?

Všechna videa

Adresa přenosu primiční mše svaté:

https://www.youtube.com/watch?v=tyfwkjC1qW4

Stránky - primice v ČR, pozvání na primici a primiční video:

www.primice.cz

 

 

bottom of page