Vítejte na nových stránkách farnosti.

Prosíme o toleranci, neboť se je teprve učíme upravovat.

Jsme v tom všichni společně.

Římskokatolická farnost

Brno - Obřany

 
2021 10. týden v mezidobí ohlášky.jpg
2021 farní modlitby a modlitba za o. Mil
ORNÁT PRO O. MILANA

„Menší srdce vyšité modře, symbolizuje Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Formulář primiční mše svaté bude právě z této Mariánské památky.

Vše ostatní bude vyšito zlatou nití. Větší srdce je Ježíšovo Nejsvětější Srdce, zároveň je spojené s Mariiným Srdcem. Dvanáct hvězd je podle Zj 12,1 odkazující na Pannu Marii s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Kříž je inspirovaný františkánským křížem ve tvaru písmene tau, což je odkaz na
klarisky v Soběšicích, které primiční ornát zhotovují. Na zadní straně ornátu, na límci je stejný kříž jako na přední straně.“

img7488.jpg
Leather Bound Books
Priest
OHLÁŠKY - POZVÁNKY
ČÍSLO  BANKOVNÍHO  ÚČTU  FARNOSTI  203053647 / 0300
O NAŠÍ FARNOSTI

Probíhá pravidelná výuka náboženství, scházejí se modlitební společenství manželů, mládeže a dětí. V provozu je farní kavárna, scházejí se ministranti. Aktivní je pěvecká schola.  Probíhá příprava dětí na první svaté přijímání a příprava mládeže na svátost biřmování 

CM KŘESŤANSKÁ AKADEMIE

Cyrilometodějská křesťanská akademie má za cíl ​spolupůsobení na rozvoji naší společnosti i církve v křesťanském duchu.Navazování a rozvíjení kontaktů s organizacemi stejného zaměření.

PŘÍPRAVY
DUCHOVNÍ CESTA
  • Připravy katechumenů a biřmování
     

  • Přípravy první sv. přijimání
     

  • Křest-svatba-pohřeb?

img7488.jpg
Leather Bound Books
Priest

Din je oblíbená volba pro weby věnované obchodu a technice. Lze jej také použít pro nadpisy webů, které mají mít nějaký dopad.

img7488.jpg
Leather Bound Books
Priest
2021 adresy primice_0003.jpg
img7488.jpg
Leather Bound Books
Priest
2021 adresy primice_0001.jpg
2021 adresy primice_0002.jpg