top of page

Vítejte na stránkách farnosti.
Prosíme o toleranci.

Římskokatolická farnost

Brno - Obřany

ČÍSLO  BANKOVNÍHO  ÚČTU  FARNOSTI       203053647/0300

Číslo bankovního účtu NF sv. Václava  203042550/0300

OHLÁŠKY - POZVÁNKY

-------------------------------------------------------------------------------
 

ÚTERÝ
18.00   příprava a setkání katechumenů a biřmovanců  

              
farní klubovna – Večeřadlo

11

2024 pozvánka na 50 let kněžství o Večeřa a 25 Pohanka20240623.jpg
2024 Přihláška na duchovní cvičení Strážek     20240626.jpg
2024 ohlášky 13 týden v mezidobí20240629.jpg
nadchzející události
img7488.jpg
Leather Bound Books
Priest
O NAŠÍ FARNOSTI

Probíhá pravidelná výuka náboženství, scházejí se modlitební společenství manželů, mládeže a dětí. V provozu je farní kavárna, scházejí se ministranti. Aktivní je pěvecká schola.  Probíhá příprava dětí na první svaté přijímání a příprava mládeže na svátost biřmování 

CM KŘESŤANSKÁ AKADEMIE

Cyrilometodějská křesťanská akademie má za cíl ​spolupůsobení na rozvoji naší společnosti i církve v křesťanském duchu.Navazování a rozvíjení kontaktů s organizacemi stejného zaměření.

PŘÍPRAVY
DUCHOVNÍ CESTA
 • Připravy katechumenů a biřmování
   

 • Přípravy první sv. přijimání
   

 • Křest-svatba-pohřeb?

Všechna videa

Adresa přenosu primiční mše svaté:

https://www.youtube.com/watch?v=tyfwkjC1qW4

Stránky - primice v ČR, pozvání na primici a primiční video:

www.primice.cz

 

 

bottom of page