Vítejte na nových stránkách farnosti.

Prosíme o toleranci, neboť se je teprve učíme upravovat.

Jsme v tom všichni společně.

Římskokatolická farnost

Brno - Obřany

ČÍSLO  BANKOVNÍHO  ÚČTU  FARNOSTI  203053647 / 0300
OHLÁŠKY - POZVÁNKY
 
2021 křesťanský advent a vánoce20211114.jpg
img7488.jpg
O NAŠÍ FARNOSTI

Probíhá pravidelná výuka náboženství, scházejí se modlitební společenství manželů, mládeže a dětí. V provozu je farní kavárna, scházejí se ministranti. Aktivní je pěvecká schola.  Probíhá příprava dětí na první svaté přijímání a příprava mládeže na svátost biřmování 

Leather Bound Books
CM KŘESŤANSKÁ AKADEMIE

Cyrilometodějská křesťanská akademie má za cíl ​spolupůsobení na rozvoji naší společnosti i církve v křesťanském duchu.Navazování a rozvíjení kontaktů s organizacemi stejného zaměření.

Priest
PŘÍPRAVY
DUCHOVNÍ CESTA
  • Připravy katechumenů a biřmování
     

  • Přípravy první sv. přijimání
     

  • Křest-svatba-pohřeb?

2021 2 adventní ohlášky20211206.jpg

Adresa přenosu primiční mše svaté:

https://www.youtube.com/watch?v=tyfwkjC1qW4

Stránky - primice v ČR, pozvání na primici a primiční video:

www.primice.cz